Bizitza, egunero delako.
Hemen eta orain.
Dudanarekin. Naizenarekin.
Eeeegunon mundo!!