taupada

Taupada bat geratzen den bitartean, hor dago Bizitza. Hain Bizirik sentitzen naiz… Eskuebetez. Bihozbizi. Eeeeegunon mundo!! #nineunaizenaizanik #bihozbizi #bihotza #eskubetez #Bizitza #zaurgarritasuna #taupada #zaindumaiteduzunhori #eskubete #egunonmundo #aurrera #bizitzakezduamoreematen