entzun

Eta egun bakoitzak dakarrenari entzun! Eeeegunon mundo!! #3mugimendu #entzun #nineunaizenaizanik #Bizitza #zaurgarritasuna #euskeraldia #mallorka #bizitzakezduamoreematen #jaitalan #laguntasuna #muxote #egunonmundo

Ixiltasunean

Ixiltasunaren jakiduariari adi nabil. Eeegunon mundo!! #3mugimendu #nineunaizenaizanik #Bzitza #zaurgarritasuna #euskeraldia #mallorka #bizitzakezduamoreematen #jaitalan #laguntasuna #muxote #egunonmundo #euskara