Ikusten nauzu. Sentitzen nauzu. Entzuten didazu. Irifar egiten didazu. Zure besoetan hartzen nauzu. Ni neu naizena maite duzu. Maite nauzu.
Ikusten zaitut. Sentitzen zaitut. Entzuten zaitut. Irrifar egiten dizut. Nire besoetan hartzen zaitut. Zu zeu zarena maite dut. Maite zaitut.

Besarkaden unea da.

Eeeeegunon mundo!!

#nineunaizenaizanik #laguntasuna #maitasuna #Bizitza #besarkadenunea #bulnerabilitatea #avatar #ikustenzaitut #sentitzenzaitut #maitezaitut #zaindumaiteduzunhori

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *